la pàgina ha de ser accessible només a través del botó compara